Μy account is currently blocked for security reasons


#1

My account was locked when I tried to make a purchase using PayPal. Please unlock my account directly.
Ο λογαριασμός μου κλειδωθηκε όταν προσπάθησα να κάνω μια αγορά χρησιμοποιώντας το PayPal. Παρακαλώ να ξεκλειδώσετε το λογαριασμό μου άμεσα.


#2

Have you tried to send them message using in-app chat?


#3

Hi Ioannis. I’ve replied to your direct message.


#4