Opłaty za kartę

Mając 2 karty wirtualną i fizyczną czy są opłaty roczne od takich kart?
Having 2 card virtual and physical, are there annual fees for such cards?

Nie ma opłat rocznych. Revolut pobiera (ewentualnie) opłatę za wystawienie/ wysyłkę.

There aren’t annual fee. Revolut can take (perchance) fees for issuing/sending.